EXHIBITION: Izima Kaoru @ Centre d'art Contemporain, Abbaye Saint André in Meymac / F

23.03.2014 - 22.06.2014
»JAPON«
Centre d'art Contemporain (cac) Abbaye Saint André in Meymac, Limousin / F

With works from Yuko Akasu, Ryuta Amae, Shusaku Arakawa, Nobuyoshi Araki, Nobuhiro Fukui, Natsumi Hayashi, Noritoshi Hirakawa, Naoki Honjo, Tatsuhito Horikoshi, Taro Izumi and others.

Centre d'art Contemporain
Place du Bûcher
19250 Meymac
France

Go back